Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 53)

Kierownictwo Spółki
rejestr zmian informacji

.
Data: 2023-06-12 12:14:05
Autor: Redaktor BIP 3
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Jerzy Cukierski
Data: 2023-05-15 14:55:38
Autor: Redaktor BIP 5
Organami Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. są: Walne Zgromadzenie: Reprezentantem Skarbu Państwa na walnych zgromadzeniach spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, jest Minister Obrony Narodowej, który wykonuje wszystkie prawa wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa, w szczególności w zakresie praw z akcji i udziałów przysługujących Skarbowi Państwa oraz w stosunku do mienia pozostałego po likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej lub przypadającego Skarbowi Państwa w wyniku likwidacji spółki z jego udziałem. Organem nadzoru jest Rada Nadzorcza: Skład szóstej kadencji Rady Nadzorczej: - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Marzena Pabjasz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Jerzy Cukierski - Sekretarz Rady Nadzorczej - Tomasz Mączka - Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Owczarska - Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Fortuna - Członek Rady Nadzorczej - Joanna Bala - Członek Rady Nadzorczej - Marcin Nocuń - Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Kuczur Organem uprawnionym do reprezentacji WZL Nr 2 S.A. jest Zarząd: Skład Zarządu: -trwa rekrutacja Prokurent: - Waldemar Topol - Jacek Król - Krzysztof Wawrzyk Prokurent ma prawo do składania oświadczeń w imieniu spółki łącznie z członkiem Zarządu przy wszelkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
Data: 2023-05-15 14:53:53
Autor: Redaktor BIP 5
zmiana Zarządu spółki
Data: 2023-02-09 15:41:15
Autor: Anna Sucholas
.
Data: 2022-12-14 09:35:00
Autor: Redaktor BIP 3
.
Data: 2022-05-23 08:29:31
Autor: Redaktor BIP 3
.
Data: 2022-04-27 08:12:36
Autor: Redaktor BIP 3
.
Data: 2022-03-16 09:41:21
Autor: Redaktor BIP 1
.
Data: 2022-01-04 08:42:00
Autor: Redaktor BIP 1
.
Data: 2021-10-18 09:56:37
Autor: Redaktor BIP 2
.
Data: 2021-09-30 08:31:59
Autor: Redaktor BIP 2
,
Data: 2021-08-31 08:52:16
Autor: Redaktor BIP 2
.
Data: 2021-08-26 12:25:04
Autor: Redaktor BIP 1
.
Data: 2021-07-19 13:12:28
Autor: Redaktor Główny BIP
Aktualizacja RN
Data: 2021-07-14 08:39:17
Autor: Redaktor Główny BIP
Aktualizacja
Data: 2021-07-13 12:19:59
Autor: Redaktor Główny BIP
Aktualizacja
Data: 2021-05-26 07:23:28
Autor: Redaktor Główny BIP
aktualizacja
Data: 2020-08-27 12:48:34
Autor: Redaktor Główny BIP
Aktualizacja
Data: 2020-08-17 08:06:24
Autor: Redaktor Główny BIP
.
Data: 2020-07-16 09:49:36
Autor: Redaktor Główny BIP
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 53)

powrót do informacji »