OGŁOSZENIE W SPRAWIE PIERWSZEGO WEZWANIA DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. W BYDGOSZCZY


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm. – dalej jako „Ustawa”), Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. („Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce, przy czym dokumenty akcji będą przyjmowane w następujących terminach:

W Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 32 w Hotelu Ikar pok. 10 od godziny 9.00 – 15.00 zgodnie z następującym harmonogramem:

Data
Nazwiska rozpoczynające się na literę
19 października 2020
A - F
20 października 2020
G - Ko
21 października 2020
Kr - N
22 października 2020
O - Ś
23 października 2020
T - Ż


 
W Warszawie przy ul Księcia Bolesława 1/3 w oddziale Spółki pok. 214 od godziny 9.00 – 15.00 zgodnie z następującym harmonogramem:

Data
Nazwiska rozpoczynające się na literę
26 października 2020
A - F
27 października 2020
G - Ko
28 października 2020
Kr - O
29 października 2020
P -  Ś
30 października 2020
T - Ż


 
Złożenie dokumentów akcji w Spółce nastąpi za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik powinien okazać pełnomocnictwo upoważniające go do działania w imieniu akcjonariusza.

W przypadku, gdy kilka osób jest współuprawnionych z akcji, to złożenia dokumentów akcji powinni dokonać przez wspólnego przedstawiciela. Przedstawiciel powinien okazać oświadczenie współuprawnionych z akcji ustanawiającego go ich przedstawicielem.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 787 642 478;  787 642 585, na stronie internetowej www.wzl2.mil.pl oraz www.bip.wzl2.mil.pl.

Najczęściej zadawane pytania (266kB) pdf

metryczka


Wytworzył: REDAKTOR (25 września 2020)
Opublikował: Redaktor Główny BIP (25 września 2020, 11:30:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 402