Kierownictwo Spółki

Organami Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. są:

Walne Zgromadzenie:

Reprezentantem Skarbu Państwa na walnych zgromadzeniach spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, jest Minister Obrony Narodowej, który wykonuje wszystkie prawa wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa, w szczególności w zakresie praw z akcji i udziałów przysługujących Skarbowi Państwa oraz w stosunku do mienia pozostałego po likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej lub przypadającego Skarbowi Państwa w wyniku likwidacji spółki z jego udziałem.


Organem nadzoru jest Rada Nadzorcza:


Skład szóstej kadencji Rady Nadzorczej:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej - Marzena Pabjasz
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Jerzy Cukierski - oddelegowany do pełnienia obowiązków p.o. Prezesa z ramienia Rady Nadzorczej
- Sekretarz Rady Nadzorczej - Tomasz Mączka
- Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Owczarska
- Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Fortuna
- Członek Rady Nadzorczej - Joanna Bala
- Członek Rady Nadzorczej - Marcin Nocuń
- Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Kuczur

 
Organem uprawnionym do reprezentacji WZL Nr 2 S.A. jest Zarząd:


Skład Zarządu:
-trwa rekrutacja

Prokurent:
- Waldemar Topol
- Jacek Król
- Krzysztof Wawrzyk


Prokurent ma prawo do składania oświadczeń w imieniu spółki łącznie z członkiem Zarządu przy wszelkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Ekonomiczno-Handlowy (16 czerwca 2009)
Opublikował: Redaktor BIP (16 czerwca 2009, 11:19:48)

Ostatnia zmiana: Anna Sucholas (9 lutego 2023, 15:41:15)
Zmieniono: zmiana Zarządu spółki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 35376