Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:


 1. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z)
 2. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z) 
 3. Produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z) 
 4. Obróbka  metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z) 
 5. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD  25.62.Z) 
 6. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z) 
 7. Produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z) 
 8. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z) 
 9. Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z) 
 10. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z) 
 11. Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z) 
 12. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z) 
 13. Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z) 
 14. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z) 
 15. Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z) 
 16. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z) 
 17. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z) 
 18. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z) 
 19. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z) 
 20. Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z)
 21. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z) 
 22. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z) 
 23. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z) 
 24. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z) 
 25. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z) 
 26. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z) 
 27. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z) 
 28. Transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z) 
 29. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B) 
 30. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z) 
 31. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z) 
 32. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z) 
 33. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B) 
 34. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) 
 35. Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z) 
 36. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z) 
 37. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 
 38. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z) 
 39. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59B)
 40. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z) 
 41. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z)
 42. Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z) 
 43. Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 28.15.Z) 
 44. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (PKD 28.24.Z) 
 45. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD    28.29.Z) 
 46. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z) 
 47. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z) 
 48. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z) 
 49. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A) 
 50. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z) 
 51. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z.) 
 52. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z) 
 53. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z) 
 54. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) 
 55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z) 
 56. Technika (PKD 85.32.A) 
 57. Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B) 
 58. Pozaszkolne formy edukacji sportowej  oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) 
 59. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z) 
 60. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E) 
 61. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z)
 62. Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (PKD 30.40.Z.)

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Ekonomiczno-Handlowy (16 czerwca 2009)
Opublikował: Redaktor BIP (16 czerwca 2009, 10:58:00)

Ostatnia zmiana: Redaktor BIP 5 (22 września 2023, 14:30:07)
Zmieniono: Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (PKD 30.40.Z.)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18480