KONTROLE PRZEPROWADZONE W SPÓŁCE WZL NR 2 S.A.

Przeprowadzone kontrole 2011
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniach 25, 26,27.01.2011 ;01.02.2011r.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniu 25.01.2011 r.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Inspekcję Ochrony Środowiska; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniach 28.02; 02.03.2011 r.
 •  Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniach od 16-18.03.2011 r.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez NFOŚiGW w Warszawie. Kontrola odbyła się w dniach od 06.-10.06.2011 r.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną z Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniu 07 i 16.11.2011r.

Przeprowadzone kontrole 2012
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny z Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniu 30.01.2012 r.
 •  Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy z Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniu 17.02.2012r.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy z Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniach od 21.01-08.03.2012r.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez MWiK Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniach od 05-06.06.2012r.
Przeprowadzone kontrole w 2013
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Ministerstwo Gospodarki. Kontrola odbyła się w dniu 14.02.2013 roku. Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez firmę Euro Fin z Krakowa. Kontrola odbyła się w dniu 21.02.2013 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniach od 01-22.03.2013 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką Policji z Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniach od 06-08.03.2013 roku. 
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Ministerstwo Gospodarki z Warszawy. Kontrola odbyła się w dniach od 13-14.03.2013 roku.
 •  Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Ministerstwo Gospodarki. Kontrola odbyła się w dniach od 10-11.04.2013 roku i od 23-24.04.2013 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Kontrola odbyła się w dniu 24.04.2013 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Departament Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej z Warszawy. Kontrola odbyła się w dniach od 04-07.06.2013 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniach od 11.06. - 09.07.2013 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego - Zarząd Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych w Warszawie. Kontrola odbyła się w dniu 16.10.2013 roku. Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Ministerstwo Gospodarki z Warszawy. Kontrola odbyła się w dniach od 14-15.11.2013 roku.
Przeprowadzone kontrole w 2014
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Ministerstwo Gospodarki. Kontrola odbyła się w dniach 06-07.11.2014 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Kontrola odbyła się w dniu 12.12.2014 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniu 15.12.2014 roku.
Przeprowadzone kontrole w 2015
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Kontrola odbyła się w dniu 07.01.2015 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Kujawsko - Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w Toruniu. Kontrola odbyła się w dniu 28.01.2015 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką Policji z Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniach 12-13.02.2015 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego z Gdańska. Kontrola odbyła się w dniu 26.06.2015 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwowy Inspektorat Sanitarny z Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniach 10-11.09.2015 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Departament Polityki Zbrojeniowej w Ministerstwie Obrony Narodowej z Warszawy. Kontrola odbyła się w dniach 21-25.09.2015 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Kujawsko - Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. z Torunia. Kontrola odbyła się w dniach 29-30.09.2015 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Ministerstwo Gospodarki z Warszawy. Kontrola odbyła się w dniu 30.09.2015 roku.
Przeprowadzone kontrole w 2016
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniach 04-15.01.2016 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny z Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniu 26.02.2016 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniu 26.09.2016 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny z Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniach 27-28.09.2016 roku.
Przeprowadzone kontrole w 2017
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką Policji z Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniach 23-24.01.2017 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Warszawy oraz IDIPSUM sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie. Kontrola odbyła się w dniach 20 - 21.06.2017 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski o/Bydgoszcz z Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniach 20-24.10.2017 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacji z Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniu 06.11.2017 roku.
Przeprowadzone kontrole w 2018
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się 12.02.2018 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez IDIPSUM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Kontrola odbyła się w dniu 16.05.2018 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniach 28.08; 29.08; 4.09; 5.09; 10.09.2018 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kontrola odbyła się w dniach 27.08 - 10.09.2018 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez IDIPSUM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Kontrola odbyła się 13.09.2018 roku.
Przeprowadzone kontrole w 2019
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniach 21-22.02.2019 roku..
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniach 26-27.02.2019roku. roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez IDIPSUM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Kontrola odbyła się 28.05.2019 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. Kontrola odbyła się 13-14.06.2019 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Kontrola odbyła się 07.09.2019 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się 24.09.2019 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez IDIPSUM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Kontrola odbyła się 14.11.2019 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Departament Polityki Zbrojeniowej w Ministerstwie Obrony Narodowej w Warszawie. Kontrola odbyła się w dniach 18-22..11.2019 roku.

Przeprowadzone kontrole w 2020

 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Kontrola odbyła się w dniach 09-10.03.2020 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się 22.06.; 06.07.2020 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwow.y Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniu 03.07.2020 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się od 13.03.2020r.-17.08.2020roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniu 21.09.2020 roku.
Przeprowadzone kontrole w 2021
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Kontrola odbyła się 24.02.2021 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwową Straż Pożarną w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się 02.03.2021 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się 26.02.2021r. - 15.04.2021roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez IDIPSUM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Kontrola odbyła się 28 - 29.06.2021 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Kontrola odbyła się w dniu 12.07.2021 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie. Kontrola odbyła się 15.07.2021r.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Kontrola odbyła się w dniach 30.08.2021r. - 02.09.2021 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Delegaturę Wojskowego Dozoru Technicznego w Olsztynie. Kontrola odbyła się w dniu 29.09.2021 roku.
 • Kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Kontrola odbyła się w dniu 05.10.2021 roku.
Przeprowadzone kontrole w 2022

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Ekonomiczno-Handlowy (7 lutego 2011)
Opublikował: Redaktor BIP (7 lutego 2011, 13:01:00)

Ostatnia zmiana: Redaktor BIP 1 (7 marca 2022, 09:10:21)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19393