KIEROWNIK DS. SPRZEDAŻY


Informacja o możliwości zatrudnienia w pełnym
wymiarze czasu pracy


 
Na podstawie art. 94^2 Kodeksu pracy informuję o możliwości zatrudnienia w pełnym  wymiarze czasu pracy na  stanowisko:Kierownik ds. sprzedaży

(miejsce pracy: Warszawa)WYMAGANIA: 
 • wykształcenie: wyższe,
 • specjalność: handel, kierunki techniczne,
 • doświadczenie:
 •  -  min. 5 lat pracy na stanowisku kierowniczym (mile widziane doświadczenie  w branży lotniczej),
 •  - doświadczenie w prowadzeniu aktywnych działań sprzedażowych i pozyskiwaniu klientów,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i/lub języka rosyjskiego,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientami,
 • zaangażowanie i koncentracja na realizację celów,
 • umiejętność opracowywania zestawień i przeprowadzania analiz,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres,
 • wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne,
 • umiejętność zarządzania zespołem i skutecznego motywowania,
 • dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność.
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • nadzór nad umowami,
 • zarządzanie relacjami biznesowymi z kluczowymi  dostawcami i odbiorcami,
 • pozyskiwanie nowych klientów oraz rynków sprzedaży,
 • tworzenie strategii sprzedażowych,
 • wprowadzanie nowych rozwiązań,
 • tworzenie i weryfikowanie planów sprzedażowych,
 • monitorowanie rynku i działań konkurencji,
 • przygotowywanie analiz,
 • profesjonalne doradztwo w zakresie oferowanych produktów,
 • przygotowywanie ofert,
 • prowadzenie prezentacji i spotkań sprzedażowych,
 • prowadzenie negocjacji handlowych,
 • nadzór nad zawieraniem umów,
 • współpraca z klientami zagranicznymi i krajowymi,
 • podtrzymywanie długofalowych relacji biznesowych,
 • zarządzanie podległym zespołem pracowników,
 • współpraca z pozostałymi działami firmy,
 • tworzenie i realizacja polityki marketingowej,
 • realizacja celów budżetowych  

OFERUJEMY:

 • interesującą pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość zdobywania nowych kompetencji i doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • świadczenia socjalne i pakiet medyczny.
 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 52 3628680

 
Oferty (CV z listem motywacyjnym) należy składać do dnia 05.10.2020r. z zaznaczeniem nazwy stanowiska w siedzibie firmy:

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
Dział Zarządzania Personelem
Ul. Szubińska 107
85-915 Bydgoszcz
Lub drogą elektroniczną: kadry@wzl2.mil.pl

 

Prosimy o przesłanie Pani/Pana aplikacji wraz z następującą zgodą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”
Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie Pani/Pana aplikacji również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dodanie następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. dla potrzeb rekrutacji prowadzonych w przyszłości.”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Jednocześnie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Szubińska 107. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane dla przeprowadzenia procesu aktualnej rekrutacji przez okres 1 miesiąca. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  - PUODO. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@wzl2.mil.pl

metryczka


Wytworzył: Redaktor (30 września 2020)
Opublikował: Redaktor Główny BIP (30 września 2020, 08:47:20)

Ostatnia zmiana: Redaktor Główny BIP (30 września 2020, 08:51:28)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 60