Ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PIERWSZEGO WEZWANIA DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. W BYDGOSZCZY

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm. – dalej jako „Ustawa”), Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 [...]

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

W dniu 23 września 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.  z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 408 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 52 Statutu Spółki po [...]

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki „Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, [...]

Informacja dla Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 stycznia 2020 r. zarejestrowane zostało w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenie spółek Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie [...]

Wykonanie w formule Zaprojektuj i Wybuduj Inwestycji pn. Budowa Hali Obsługowej Silników Lotniczych wraz z zapleczem socjalno-biurowym

Informujemy, że Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S. A. w Bydgoszczy jako następca prawny Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S. A. w Warszawie kontynuuje postępowanie nr ZP/6/2019 o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego [...]

INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. I WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 S.A.

Szanowni Państwo,   Niniejszym informujemy, iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego wydanego w dniu 2 stycznia 2020 roku dokonany został wpis połączenia [...]

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy na dzień 14 lutego 2019 roku Zarząd Spółki „Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2” [...]

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. W dniu 21 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.  z siedzibą w Bydgoszczy [...]

Odpisy z Księgi Akcyjnej

Zarząd Spółki mając na uwadze uprawnienia akcjonariuszy do przeglądu Księgi Akcyjnej WZL Nr 2 S.A. oraz do żądania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia, ustala następujące koszty sporządzenia odpisu z Księgi Akcyjnej [...]

Procedura dla nabywającego akcje WZL Nr 2 S.A.

PROCEDURA DLA NABYWAJĄCEGO AKCJE SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 SA Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY     Aby zarejestrować transakcję w księdze akcyjnej Spółki Nabywca akcji: 1.Składa wniosek do Zarząd Spółki [...]

Procedura zbywania akcji

PROCEDURA ZBYWANIA AKCJI SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. w BYDGOSZCZY   Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje w związku z ograniczeniem wynikającym z § 15`1 Statutu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 [...]

Udostępnianie akcji

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. informują, że w dniu 12 MAJA 2016 roku będzie kontynuowana procedura nieodpłatnego zbywania akcji Spółki uprawnionym, którzy: podpisali już umowy nabycia akcji w okresach wcześniejszych - osoby te [...]

Akcje pracownicze

Zarząd Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 85-915; ul. Szubińska 107   działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013., poz. [...]

metryczka