Kierownictwo Spółki

Organami Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. są:

Walne Zgromadzenie:

Reprezentantem Skarbu Państwa na walnych zgromadzeniach spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, jest Minister Obrony Narodowej, który wykonuje wszystkie prawa wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa, w szczególności w zakresie praw z akcji i udziałów przysługujących Skarbowi Państwa oraz w stosunku do mienia pozostałego po likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej lub przypadającego Skarbowi Państwa w wyniku likwidacji spółki z jego udziałem.


Organem nadzoru jest Rada Nadzorcza:


Skład szóstej kadencji Rady Nadzorczej:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej - Marzena Pabjasz
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Jerzy Cukierski
- Sekretarz Rady Nadzorczej - Tomasz Mączka
- Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Owczarska
- Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Fortuna
- Członek Rady Nadzorczej - Joanna Bala
- Członek Rady Nadzorczej - Marcin Nocuń
- Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Kuczur

 
Organem uprawnionym do reprezentacji WZL Nr 2 S.A. jest Zarząd:


Skład Zarządu:
 
Tomasz Kozyra
Prezes Zarządu

Wioletta Krawczyk-Namyślak
Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Szymon Dankowski
Członek Zarządu

Barbara Palmowska
Członek Zarządu

Prokurent:
- Magdalena Suplicka
- Piotr Czyżak
- Waldemar Topol
- Jacek Król
- Krzysztof Wawrzyk


Prokurent ma prawo do składania oświadczeń w imieniu spółki łącznie z członkiem Zarządu przy wszelkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Ekonomiczno-Handlowy (16 czerwca 2009)
Opublikował: Redaktor BIP (16 czerwca 2009, 11:19:48)

Ostatnia zmiana: Redaktor BIP 3 (12 czerwca 2023, 12:14:05)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 39365