Kierownictwo Spółki

Organami Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. są:

Walne Zgromadzenie:

Reprezentantem Skarbu Państwa na walnych zgromadzeniach spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, jest Minister Obrony Narodowej, który wykonuje wszystkie prawa wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa, w szczególności w zakresie praw z akcji i udziałów przysługujących Skarbowi Państwa oraz w stosunku do mienia pozostałego po likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej lub przypadającego Skarbowi Państwa w wyniku likwidacji spółki z jego udziałem.


Organem nadzoru jest Rada Nadzorcza:


Skład czwartej kadencji Rady Nadzorczej:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej - Przemysław Przybylski
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Marek Gralik
- Sekretarz Rady Nadzorczej - Tomasz Mączka
- Członek Rady Nadzorczej - Agnieszka Pyszkowska
- Członek Rady Nadzorczej - Marzena Pabjasz
- Członek Rady Nadzorczej - Damian Paczkowski
- Członek Rady Nadzorczej - Rafał Momot

 
Organem uprawnionym do reprezentacji WZL 2 S.A. jest Zarząd:


Skład Zarządu:
- Prezes Zarządu  - Leszek Walczak
- Członek Zarządu - Szymon Dankowski
- Członek Zarządu - Daniel Ciechalski
- Członek Zarządu - Monika Berger


Prokurenci:
- Lilia Burzych
- Waldemar Topol
- Jędrzej Kowalczewski

Prokurent ma prawo do składania oświadczeń w imieniu spółki łącznie z członkiem Zarządu przy wszelkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Ekonomiczno-Handlowy (16 czerwca 2009)
Opublikował: Redaktor BIP (16 czerwca 2009, 11:19:48)

Ostatnia zmiana: Redaktor Główny BIP (27 sierpnia 2020, 12:48:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 29153