TECHNOLOG

 
Informacja o możliwości zatrudnienia w pełnym
wymiarze czasu pracy


Na podstawie art. 94^2 Kodeksu pracy informuję o możliwości zatrudnienia w pełnym  wymiarze czasu pracy na  stanowisko:


TECHNOLOG
                                   (miejsce pracy: Bydgoszcz)


WYMAGANIA: 
 • wykształcenie: wyższe techniczne,
 • specjalność: mechanika i budowa maszyn, metalurgia,
 • dodatkowe kwalifikacje: Międzynarodowy Inżynier/ Technolog Spawalnik (IWE/IWT),
 • doświadczenie: 2 lata pracy na podobnym stanowisku – przy opracowywaniu technologii wykonywania części maszyn, w tym obróbki cieplnej i spawania,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym,
 • niekaralność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie i chęć do pracy.
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • opracowywanie i projektowanie procesów technologicznych w zakresie spawania i obróbki cieplnej.
 
OFERUJEMY:

 • interesującą pracę w dużej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość zdobywania nowych kompetencji i doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • świadczenia socjalne i pakiet medyczny.
 
Oferty przyjmowane są w Dziale Zarządzania Personelem do 09.03.2021 r.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9e018a02daec4e1fb65253fa74163ce9


Prosimy o przesłanie Pani/Pana aplikacji wraz z następującą zgodą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”
Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie Pani/Pana aplikacji również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dodanie następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. dla potrzeb rekrutacji prowadzonych w przyszłości.”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Jednocześnie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Szubińska 107. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane dla przeprowadzenia procesu aktualnej rekrutacji przez okres 1 miesiąca. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od chwili wyrażenia zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  - PUODO. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@wzl2.mil.pl.metryczka


Wytworzył: Redaktor (9 lutego 2021)
Opublikował: Redaktor Główny BIP (9 lutego 2021, 14:04:45)

Ostatnia zmiana: Redaktor Główny BIP (22 lutego 2021, 14:20:33)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 228