INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. I WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 S.A.


Szanowni Państwo,

 
Niniejszym informujemy, iż na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego wydanego w dniu 2 stycznia 2020 roku dokonany został wpis połączenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. (spółki przejmującej) z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 4 S.A. (spółką przejmowaną). Powyższa data stanowi dzień połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Wobec powyższego, na podstawie art. 494 § 1 KSH z dniem połączenia Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. stały się następcą prawnym i z mocy prawa wstąpiły we wszystkie prawa i obowiązki Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A.
 
Aktualne dane rejestrowe Spółki:
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz
KRS 0000295719
NIP: 554-03-11-657
REGON: 000173284
KAPITAŁ ZAKŁADOWY opłacony w całości: 84 570 650,00 PLN
 
Uprzejmie prosimy, aby od dnia połączenia wskazanego powyżej wszystkie dokumenty (łącznie z fakturami), wystawiane były na Spółkę Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
 
Dla naszych Klientów, fakt połączenia nie wiąże się z żadnymi zmianami w procesie obsługi klienta. Oferta pozostaje niezmieniona.

metryczka


Wytworzył: Redaktor (3 stycznia 2020)
Opublikował: Redaktor Główny BIP (3 stycznia 2020, 12:09:20)

Ostatnia zmiana: Redaktor Główny BIP (3 stycznia 2020, 13:16:59)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 928