OGŁOSZENIE W SPRAWIE CZWARTEGO WEZWANIA DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A.


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm. (Ustawa), Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000295719 (Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w  art. 3281§ 2 Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu określonym Ustawą.
 
Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji uzyskać można na stronie internetowej Spółki www.wzl2.mil.pl. w zakładce "Informacje dla akcjonariuszy".

metryczka


Wytworzył: REDAKTOR (24 listopada 2020)
Opublikował: Redaktor Główny BIP (24 listopada 2020, 12:00:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 652