WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm. – dalej jako „Ustawa”), Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. („Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce, przy czym dokumenty akcji będą przyjmowane w dniach:
 
1.     W Bydgoszczy przy ul. Szubińskiej 32 w Hotelu Ikar  
9 grudnia 2020 r., 10 grudnia 2020 r.,11 grudnia 2020 r.
 
2.     W Warszawie przy ul. Księcia Bolesława 1/3
16 grudnia 2020 r., 17 grudnia 2020 r., 18 grudnia 2020 r.
 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonu: 787 642 478 lub 787 642 585 do dnia 7 grudnia 2020 r. włącznie, w godzinach od 9.00 – 15.00,  w celu uzgodnienia godziny Państwa wizyty.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce nastąpi za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik powinien okazać pełnomocnictwo upoważniające go do działania w imieniu akcjonariusza.
W przypadku, gdy kilka osób jest współuprawnionych z akcji, to złożenia dokumentów akcji powinni dokonać przez wspólnego przedstawiciela. Przedstawiciel powinien okazać oświadczenie współuprawnionych z akcji ustanawiającego go ich przedstawicielem.
Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać na stronie internetowej www.wzl2.mil.pl.

metryczka


Wytworzył: REDAKTOR (24 listopada 2020)
Opublikował: Redaktor Główny BIP (24 listopada 2020, 12:03:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 741