Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa ZarząduOGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
na stanowisko Prezesa Zarządu
spółki pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy


RADA NADZORCZA
Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

działając na podstawie §25 ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego


na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki


Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, adres: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki WZL Nr 2 S.A.- nie otwierać".

Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.30 w terminie do dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 14 grudnia 2021 r. do godziny 14.30.

W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki, o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w pkt 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w pkt 4-5, z uwzględnieniem pkt 6, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.


ogłoszenie owszczęciu postepowania (619kB) pdf Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
wzór zgody i klauzuli (193kB) word Wzór zgody i klauzuli dla kandydatów
RODO (280kB) pdf RODO


metryczka


Wytworzył: Redaktor (3 grudnia 2021)
Opublikował: Redaktor BIP 1 (3 grudnia 2021, 07:48:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1136